Companies   Contact Us 


Clase certificate în metoda Pyramid

Sunteţi dedicat conceperii de medii educaţionale eficiente? Ţelul dumneavoastră este de a ajuta pe fiecare elev să atingă cel mai mare potenţial? Cursurile certificate în metoda Pyramid sunt o opţiune excelentă. Acesta este un program intensiv şi cuprinzător, care include atât componente formative, cât şi consultative. Vom avea grijă ca întreg personalul să urmeze Abordarea Piramidală: pachetul de creare de medii eficiente de predare cu durată de 5 zile. Personalul poate opta să participe în zile consecutive sau zilele de formare pot fi eşalonate de-a lungul anului. Unul dintre consultanţii noştri experţi va îndruma clasa în implementarea tuturor componentelor explorate în sesiunile de formare. Certificarea este acordată odată ce clasa demonstrează că a asimilat toate componentele Pyramid.

Formare:

Ce este Pyramid? Abordarea Piramidală a Educaţiei a fost concepută de Dr. Andy Bondy şi Dr. Beth Sulzer-Azaroff. Este un model care are la bază spectrul larg al Analizei Comportamentale Aplicate (Applied Behavior Analysis - ABA). Prin urmare, toate componentele sunt bazate pe investigaţii şi sunt imperative pentru clădirea unui mediu educaţional eficient. Aceste componente includ: activităţi funcţionale, sisteme de întarire, comunicare funcţională, identificarea şi înlocuirea comportamentelor contextuale inadecvate, generalizare, formate de lecţii, strategii de predare, corectarea erorilor şi colectarea/analizarea datelor. Consultanţii noştri vor purta discuţiile cu privire la importanţa fiecărei componente. Fiecare membru al echipei va practica şi simula implementarea fiecărui element. Două zile de formare sunt dedicate instruirii cu privire la sistemul de comunicare prin schimbul de pictograme (Picture Exchange Communication System -PECS). Fiecare participant va primi manualul de formare PECS, ediţia a doua, şi cartea „Pyramid Approach to Education”. Fiecare clasă va primi o carte de comunicare, 151 imagini, un program vizual , un set complet „Sistem Vizual de Intarire” .

Consultanta:

Un consultant expert vă va îndruma pe dumneavoastră şi pe membrii echipei în implementarea tuturor componentelor Pyramid. Cu ocazia fiecărei vizite de consultanta vor fi comunicate observaţii, modelare şi feedback. De asemenea, vor fi efectuate în scris recomandări detaliate.

Beneficii:

Beneficiile acestei certificări sunt numeroase. Iată câteva exemple:

Certificare

Certificare provizorie:

Pentru a beneficia de certificare provizorie, clasa trebuie să demonstreze în primul an că deţine toate elementele de bază (activităţi funcţionale, sisteme de întarire, comunicare funcţională şi planuri de management comportamental). Trebuie să fie elaborate în scris minim cinci planuri de lecţie.

Certificare completă:

Certificarea completă este acordată odată ce următoarele componente sunt implementate:

Înnoirea certificării:

Certificatele sunt acordate pentru un an. Pentru înnoirea certificării trebuie efectuat un minim de consultanta continuă (fie live, fie prin înregistrări video). Dacă punctajele rămân la niveluri acceptabile, atunci certificatul este înnoit. Dacă punctajele scad sub nivelurile acceptabile, consultantul Pyramid va înştiinţa la timp echipa. Strategiile de corectare vor fi discutate cu personalul clasei şi administratorul programului. Pyramid va certifica numai clasele care ating şi menţin niveluri înalte de calitate în implementarea Pyramid.

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.