Companies   Contact Us 


Implementator PECS certificat de Pyramid:

Implementatorii PECS certificaţi de Pyramid au demonstrat în mod activ companiei Pyramid Educational Consultants, Inc. capacitatea lor de a implementa toate fazele PECS conform protocolului PECS. Dacă este necesar pentru titularul certificatului, Pyramid Consultants poate verifica dacă aceste persoane pot implementa adecvat toate fazele PECS.

Persoanele care urmăresc să obţină această certificare trebuie să facă dovada participării la un curs de formare de bază în metoda PECS, organizat de Pyramid Educational Consultants.

Toţi participanţii trebuie să urmeze acest curs de formare în termen de doi ani de la data admiterii. Fiecare candidat trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

După îndeplinirea cerinţelor de mai sus, fiecare candidat trebuie să treacă un examen scris. Acest examen va fi transmis prin fax sau e-mail participantului la un moment prestabilit.

La îndeplinirea cu succes a tuturor cerinţelor, Implementatorii PECS vor primi:

Implementatorii PECS certificaţi POT:

Implementatorii PECS certificaţi de Pyramid NU POT:

A se reţine: Acest nivel de Certificare PECS impune doar participarea la cursul de formare de bază metoda PECS. Pentru această certificare nu este necesară participarea la alte ateliere de lucru. Cu toate acestea, candidaţii trebuie să îndeplinească toate cerinţele în termen de un an de la data admiterii. Excepţiile vor fi efectuate numai individual.

Desfăşurarea activităţilor neautorizate poate duce la revocarea stării de Certificare PECS, cat si la implicarea in activitati ilegale prin incalcarea dreptului de PROPIETATE INTELECUALA ce atrage dupa sine pedepsele reglementate prin legislatie.

Supervizor PECS certificat de Pyramid:

Supervizorii PECS certificaţi de Pyramid: sunt calificaţi să supervizeze personalul de la locurile lor de muncă în care se foloseşte PECS. De asemenea, supervizorii PECS pot participa la procesul de certificare, acordând asistenţă altor persoane de la locul lor de muncă pentru îndeplinirea cerinţelor de certificare ca implementator PECS. Totodată, supervizorii PECS pot efectua prezentări generale PECS pentru colegii lor de muncă.

Candidaţii care urmăresc să obţină certificarea ca supervizor PECS trebuie să deţină o certificare curentă ca implementator PECS. Participanţii trebuie să urmeze un curs de trei zile de formare ca supervizor PECS organizat de Pyramid Educational Consultants, Inc.

În plus faţă de cursul de trei zile de formare ca supervizor PECS, candidatul trebuie să:

După îndeplinirea cu succes a tuturor cerinţelor, supervizorii PECS vor primi:

Supervizorii PECS certificaţi de Pyramid POT:

Supervizorii PECS certificaţi de Pyramid NU POT:

Desfăşurarea activităţilor neautorizate poate duce la revocarea stării de Certificare PECS, cat si la implicarea in activitati ilegale prin incalcarea dreptului de PROPIETATE INTELECUALA ce atrage dupa sine pedepsele reglementate prin legislatie.

Click here to see a list of PECS Implementers and Supervisors

For more information about the PECS Certification program please contact certification@pecs.com.

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.