Companies   Contact Us 


Ghid de Gestionare al Comportamentelor Inadecvate

Trainingul Ghidului de Gestionare a Comportamentelor Inadecvate implică o introducere a unui spectru larg de analiză comportamentală în modelul Abordării Piramidale a Educaţiei. Discuţiile se concentrază pe importanta adresării abilitaților deficitare ale evevului inainte și / sau simultan ce ne adresăm comportamentelor in excces sau a altor comportamente nedorite. Alte elemente-cheie ale trainingului include descrierea si proiectarea de medii educaționale eficiente ce pun accentul pe utilizarea sistematica a intaritorilor. Este explorată legătura dintre activităţile funcţionale, trainingul comunicării și reducerea comportamentelor nedorite. În plus, sunt adresate probleme de predare a abilitaților. La acest training participanții învață sa determine si sa definească ținta comportamentului nedorit vizand intervenția. Participanții sunt sunt asistați in evaluarea funcțională a comportamentului, ințelegerea acestuia ți selectarea predării de raspunsuri alternative pentru inlocuirea comportamentului nedorit. Participanții sunt expuși la strategii de antecedent create pentru a reduce un comportament nedorit precum șiproceduri de intărire diferențiată și strategii pe baza de consecința. În final se discută, problemele legate de evaluarea şi monitorizarea planurilor de comportament.

Veți invața:


Current Listings:

Sorry no current listings available

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.